Ho´oponopono

 

reklamní sdělení

 

Ho´oponopono je stará havajská technika pro vytváření hojnosti, zdraví a míru. Podstatou je návrat do „nulového stavu“, tedy do stavu, v němž neexistují žádné vzpomínky, paradigmata a naše mysl a podstata je naprosto čistá. V tomto stavu jsme schopni dosáhnout témeř čehokoli, čehož si žádáme. Ve stavu, kdy nejsme ovlivněni ničím, co souvisí s naší minulostí, můžeme ovlivňovat přítomnost a vše, co nás bezprostředně obklopuje. Ho´oponopono, podobně jako například buddhismus vysvětluje, že nic neexistuje vně, tedy celý okolní svět je pouze obrazem našeho světa vnitřního a způsobu, jak na na něj reagujeme. Vše, co se odehrává uvnitř nás samotných, v naší podstatě, promítáme do našich životů a vytváříme si tak vzpomínky, které následně utvářejí námi vnímanou realitu. Pokud v našem životě něco nefunguje, je nutné naše vzpomínky vyčistit. Čištění vzpomínek, negativní energie v nás samotných a nalezení našeho vlastního Já dosáhneme pomocí jednoduchého procesu, kdy se pořiblížíme k „nulovému stavu“ pomocí jednoduchých manter:

Omlouvám se

Prosím, odpusť mi

Miluji Tě

Děkuji Ti

Ho´oponopono je cenný dar, který pomáhá člověku rozvinout funkční vztah se svou podstatou a nepřetržitě prosit o nápravu chybných myšlenek, slov a skutků. Podstata techniky tkví ve svobodě a bezpodmínečném osvobození od minulosti…

Morrah Nalamaku Simeona, učitelka a mistr Ho´oponopono

Pokud dokážeme proměnit negativní energii v pozitivní, vymazat z paměti chybné vzorce uvažování, stojíme před něčím novým a zcela velkým – životem, který stojí za to žít, životem, kdy bolest a trápení vyměníme za radost a naplnění, životem, který dokážeme naplno řídit a ovlivňovat.

Miluji Tě

Skrze slova Miluji Tě se propojíme s Bohem(bůh může být pro každého něco jiného – vesmír, osud – obecně tím vyjadřujeme pozitivní energii). Bůh je Láska a vyjádřením lásky se na jeho energii napojíme. Slova “Miluji Tě” rozproudí zablokovanou energii,spojí nás s Božstvím. Když říkáte „Miluji Tě“, vypouštíte do světa myšlenkovou energií lásky, sami k sobě, k okolí, ke všem živým bytostem, k celému vesmíru. Láska je jednou z nejsilnějších a nejmocnějších energií, která nás obklopuje. Je-li nepodmíněná, čistá a upřímná je nejsilnějším lékem na všechny bolesti těla i duše. Láska,na kterou se skrze slova “Miluji Tě” napojíme, přetváří nahromaděnou energii a uvolňuje ji. Vyslovením slov “Miluji Tě ” si otevíráme bránu k prožití Božství.

Omlouvám se

Omlouvám se je upřímným vyjádřením lítosti. Lítost nemusí být omluvou za slabost, je to omluva za naše jednání, mnohdy chybné, způsobující bolest či utrpení. Omlouvejte se, dokonce se často omlouvejte sami sobě za hříchy, jež jste se na sobě dopustili. “ – těmito slovy uznáváme, že se do našeho systému dostal nějaký virus neboli negativní program. Tím,že vyslovíme slova “Omlouvám se”, sdělujeme Bohu,že ve svém nitru žádáme o odpuštění čehokoli, čím jsme si tento program přitáhli. Přijímáme absolutní zodpovědnost za vše,co se v našem životě objevilo.

Prosím odpusť mi

Vyslovíte-li Prosím odpusť mi, říkáte nahlas, že si uvědomujete možných chyb, křivd a bolestí, jež jste se mohli dopustit. Odpuštění je velmi důležité, odpuštění sobě samému je vyjádření našeho uvědomění toho, že se můžeme dopustit chyby, ale zároveň se nelitujeme, neboť víme, že rosteme a snažíme se býti lepšími lidmi. Prosím,odpusť mi – těmito slovy prosíme o čištění,uvolnění a odstranění všech bloků a negativních energií a o jejich transmutací v čisté světlo. Je to prosba naší vědomé mysli ke Stvořiteli, aby změnil obsah našeho podvědomí v prázdnotu a abychom díky tomu opět objevili své vlastní Já.

Děkuji Ti

Těmito slovy vyjadřujme Stvořiteli svou vděčnost a dáváme najevo víru,že se problém vyřeší k nejvyššímu dobru všech zúčastněných. DĚKUJI TI je výraz vděku a pokory za vše, co nás potkalo. Vyjádřením upřímného vděku i za věci, jež vás zranily, ublížily vám, způsobily nepříjemnosti, strach i bolest dokazujete, že si uvědomujete hodnotu všech věcí, které vás oblokupují, nejenom hmotných, ale i zkušeností a situací. Děkujte každý den za vše, co vás potká. Děkujte za to, že jste, že se ráno můžete probudit, že můžete prožít další, že máte příležitost k růstu i ke změnám.

Nevím jestli jste tomu všemu úplně porozumněli. Ale to v tuhle chvíli není důležité. Důležité je, že to funguje. Já osobně se s těmito mantrami: Omlouvám se, prosím odpusť mi, miluji Tě, děkuji Ti – probouzím a usínám. Pořád si to opakuji v hlavě. Tím pádem usínám s čistou hlavou a  taky se s úplně čitou myslí probouzím do nového dne.

Tato stránka má sloužit k očistění a celkovému ulkidnění

Pusťte si Mp3 nahrávku Ho´oponopono

Relaxujte, čistěte…

reklamní sdělení

 

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..